ČVRSTA VEZA NEBA I ZEMLJE

I danas preko nas Božja riječ želi prodrijeti u svijet,
Božja ljubav želi zagrliti čovjeka, osvijetliti ljepotu
njegova bića. I danas Bog želi svoju dobrotu izliti na
svijet, a za to treba i posudu tvoga srca. Bog treba i
tvoje spremne ruke, On treba tebe i darove što ti je
dao, On treba tebe, tvoju osobu, tvoju zauzetost,
tvoju brigu za svijet. On treba tvoju ljubav.
Bog te zove da budeš graditelj Njegova kraljevstva,
da postaneš klesar vječnih dvora, da budeš čvrsta veza
neba i zemlje, svjetionik bližnjima, oslonac umornima,
da moliš, radiš i bdiješ za Božje kraljevstvo. Bog te želi
obasjati svojim svjetlom, pokloniti ti svu svoju ljubav
i više od toga, otvoriš li svoje srce, staviš li svoj život na
Njegove staze i ti ćeš postati dio Božje svjetlosti što
prosvjetljuje tmine i rijeka Božje ljubavi što donosi
radost ovome svijetu.15347369

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam