Čuvaj me, Gospodine, kao zjenicu oka, sjenom krila svojih zakloni me!

Hvala Ti, Gospodine, za još jedan dan proživljen Tebi na slavu.
Hvala za kruh koji si mi danas dao i za sve čime uzdržavam
svoj život. Hvala za sve dobro što si mi danas iskazao, za kušnje
kroz koje si me provlačio. I za pomoć koju si mi pri radu i u
životu pružao, Hvala. I za ljude koje susretoh, za one s kojima
dijelih tegobe proteklog dana, za sve Hvala.
U ruke Tvoje, Gospodine, predajem duh svoj. Ti si me otkupio,
Gospodine, Bože vjerni. Tebi prikazujem svoje spavanje i svaki
trenutak noći koja je preda mnom. Molim te da nada mnom
bdiješ, da me štitiš, braniš i čuvaš dok spavam, da mogu u miru
odmoriti. Stoga se stavljam u Tvoje Presveto Srce i pod plašt
Gospe, moje Majke. Tvoji sveti anđeli neka budu uza me i neka
me čuvaju u miru, i Tvoj blagoslov neka bude nada mnom.
Čuvaj me, Gospodine, kao zjenicu oka; sjenom krila svojih
zakloni me! Pohodi, molimo, Gospodine, ovo prebivalište i svaku
neprijateljsku zasjedu od njega daleko otjeraj. Neka u njemu
prebivaju Tvoji sveti anđeli, koji nas u miru čuvali; i Tvoj blagoslov
neka bude nad nama vazda. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.ee10e1c009e4338f23c257a9e4ce65b1

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam