MEDUGORJE

Gospina poruka preko Mirjane, 02.09.2016

Draga djeco, po volji moga Sina i mojom Majčinskom ljubavi dolazim k vama, svojoj djeci, a posebno onima koji još nisu upoznali ljubav moga Sina. Dolazim k vama koji mislite na mene, koji me zazivate. Vama dajem moju Majčinsku ljubav i nosim blagoslov svoga Sina. Imate li čista i otvorena srca? Vidite li darove, znakove moje nazočnosti i ljubavi? Djeco ... Read More »

Gospina poruka 25. kolovoz 2016

„Draga djeco! Danas s vama želim dijeliti nebesku radost. Vi, dječice, otvorite vrata srca da bi u vašem srcu rasla nada, mir i ljubav koju samo Bog daje. Dječice, previše ste navezani na zemlju i zemaljske stvari, zato vas sotona valja kao vjetar morske valove. Zato, neka lanac vašeg života bude molitva srcem i klanjanje mom sinu Isusu. Njemu predajte ... Read More »

Sve ima svoje zašto

Sve na zemlji, trpljenje i užici, pozivaju nas da se vratimo svom Izvoru, Bogu, da ponovno postanemo snažni i sretni kao Bog koji nam je Otac. Ako dublje promislimo, veći i veličanstveniji cilj ne može biti. Čovjek, dakle, ima neke zadaće: da prašta, da ljubi, da povjeruje da je Bog dobar i da ljubi čovjeka, da povjeruje da je Bog ... Read More »

Gospina Poruka, 2. srpanj 2016

“Draga djeco, Moja stvarna živuća prisutnost među vama treba vas učiniti sretnima jer to je velika ljubav moga Sina. On me šalje među vas da vam majčinskom ljubavlju udijelim sigurnost; da shvatite da bol i radost, patnja i ljubav čine da vaša duša intenzivno živi; da vas iznova pozovem da slavite Srce Isusovo, srce vjere, Euharistiju. Moj Sin iz dana ... Read More »

Gospina poruka 25. lipanj 2016

„Draga djeco! Zahvaljujte sa mnom Bogu za dar da sam s vama. Molite, dječice, i živite Božje zapovijedi da bi vam bilo dobro na zemlji. Danas, na ovaj dan milosti, želim vam dati svoj majčinski blagoslov mira i moje ljubavi. Zagovaram za vas kod mog Sina i pozivam vas da ustrajete u molitvi da s vama mogu ostvariti moje planove. ... Read More »

Gospina poruka preko Mirjane, 02.06.2016

Draga djeco, kao majka crkve, kao vaša majka, smiješim se dok vas gledam kako mi dolazite, kako se okupljate oko mene, kako me tražite. Moji dolasci među vas dokaz su koliko vas Nebo ljubi. Oni vam ukazuju na put k vječnom životu, k spasenju. Apostoli moji, vi koji nastojite imati čisto srce i moga Sina u njemu, vi ste na ... Read More »

Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti 25.5.2016.

Draga djeco! Moja prisutnost je dar od Boga za sve vas i poticaj za obracenje. Sotona je jak i želi u vaše srce i misli staviti nered i nemir. Zato vi ,dječice, molite da bih vas Duh Sveti vodio pravim putem radosti i mira. Ja sam s vama i zagovaram pred mojim Sinom za vas. Hvala vam što ste se ... Read More »

Poruka preko vidjelice Mirjane, 2. svibnja, 2016.

Draga djeco, Moje majčinsko srce želi vaše istinsko obraćenje i čvrstu vjeru da biste mogli širiti ljubav i mir svima koji vas okružuju.Ali, djeco moja, ne zaboravite, svatko od vas je jedinstveni svijet pred Nebeskim Ocem. Zato, dozvolite da neprestani rad Duha Svetoga djeluje na vama. Budite moja duhovno čista djeca. U duhovnosti je ljepota. Sve što je duhovno živo ... Read More »

Gospina poruka preko Marije Pavlovic Lunetti 25.04.2016

“Draga djeco! Moje bezgrjesno srce krvari gledajuci vas u grijesnim obicajima. Pozivam vas,  vratite se Bogu i molitvi da vam bude dobro na zemlji. Bog vas preko mene zove  da vas srce budu nada i radost za sve one koji su daleko. Neka vam moj poziv bude melem za dusu i srce da biste slavili  Boga Stvoritelja koji vas ljubi ... Read More »

Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam