MEDUGORJE

Gospina Poruka 02.01.2018

“Draga djeco, kada na zemlji ponestaje ljubavi, kada se ne pronalazi put spasenja, ja Majka dolazim da vam pomognem da upoznate istinsku vjeru, živu i duboku! Da vam pomognem da istinski ljubite. Kao Majka čeznem za vašom uzajamnom ljubavi, dobrotom i čistoćom. Moja želja je da ste pravedni i da se ljubite. Djeco moja, budite radosni u duši, budite čisti, ... Read More »

Gospina Poruka, 25. prosinac 2017

„Draga djeco! Danas vam nosim mog sina Isusa da vam da svoj mir i blagoslov. Sve vas pozivam, dječice, da živite i svjedočite milosti i darove koje ste primili. Ne bojte se! Molite da vam Duh Sveti da snage da budete radosni svjedoci i ljudi mira i nade. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“  Read More »

Gospina Poruka, 25. studenog 2017.

„Draga djeco! U ovom milosnom vremenu pozivam vas na molitvu. Molite i tražite mir, dječice. On koji je došao ovdje na zemlju da vam da mir svoj, bez razlike tko ste i što ste. On, moj sin, vaš brat, preko mene poziva vas na obraćenje jer bez Boga nemate budućnosti ni života vječnog. Zato, vjerujte i molite i živite u ... Read More »

Gospina Poruka 2. studenoga, 2017

Draga djeco, Gledajući vas okupljene oko mene, svoje majke, vidim mnogo čistih duša, mnogo moje djece koja traže ljubav i utjehu ali im je nitko ne pruža. Vidim i one koji čine zlo, jer nemaju dobrih primjera, koji nisu upoznali moga Sina. Ono dobro koje je šutljivo, a širi se preko čistih duša, je snaga koja održava ovaj svijet. Mnogo ... Read More »

Gospina poruka 25.10.2017

„Draga djeco! Pozivam vas da u ovom milosnom vremenu budete molitva. Svi imate problema i nevolja, muka i nemira. Neka vam sveci budu uzor i poticaj na svetost, Bog će vam biti blizu i vi ćete biti obnovljeni u potrazi po osobnom obraćenju. Vjera će vam biti nada i radost će zavladati u vašim srcima. Hvala vam što ste se ... Read More »

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane 2.listopada 2017

Draga djeco, Ja vam govorim kao majka jednostavnim riječima, ali ispunjenima s mnogo ljubavi i brige za moju djecu koja su mi po mome Sinu povjerena. A moj Sin, koji je od vječne sadašnjosti, On vam govori riječima života i sije ljubav u otvorena srca. Zato vas molim, apostoli moje ljubavi, imajte otvorena srca uvijek spremna za milosrđe i opraštanje. ... Read More »

Gospina poruka 25. rujna 2017.

„Draga djeco! Pozivam vas da budete darežljivi u odricanju, postu i molitvi za sve one koji su u kušnji, a vaša su braća i sestre. Na poseban način vas molim da molite za svećenike i sve posvećene da još žarče ljube Isusa, da Duh Sveti ispuni njihova srca radošću, da svjedoče Nebo i nebeske tajne. Mnoge duše su u grijehu, ... Read More »

Gospina Poruka preko vidjelice Mirjane, 02.09.2017

Draga djeco, tko bi vam mogao bolje od mene pričati o ljubavi i boli moga Sina? Živjela sam s njim, trpjela sam s njim. Živeći zemaljski život, osjećala sam bol jer bijah majka. Moj Sin je ljubio misli i djela Nebeskog Oca, pravoga Boga. I kao što mi je govorio, došao je da vas otkupi. Ja sam svoju bol kroz ... Read More »

Gospina poruka, 25.08.2017

“Draga djeco, danas vas pozivam da budete dobri ljudi molitve. Molite dok vam molitva ne bude radost i susret sa Svevišnjim. On će vaše srce preobraziti i vi ćete postati ljudi ljubavi i mira. Ne zaboravite, dječice, da je sotona jak i želi vas odvratiti od molitve. Vi ne zaboravite da je molitva tajni ključ susreta s Bogom. Zato sam ... Read More »

Gospina poruka preko Marije Pavlović – Lunetti, 25.7.2017

„Draga djeco! Budite molitva i odsjaj Božje ljubavi za sve one koji su daleko od Boga i Božjih zapovijed. Budite, dječice, vjerni i odlučni u obraćanju i radite na sebi da vam svetost života bude istina i potičite i ostale u dobru preko molitve da bi vaš život na zemlji bio ugodniji. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“ Read More »

Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam