Budi blagoslovljen

Budi blagoslovljen, današnji dane,
dragocjeno vrijeme, ne od mene izmišljeno,
nego od Boga darovano i povjereno.
Budi blagoslovljena dobra nakano
da svoje svakodnevno djelo povjerim Bogu,
i dan započnem u Njegovu imenu.
Budi blagoslovljeno svjetlo neba
što me pratiš i jačaš u tome da svoj
život podijelim s drugima.
Budi blagoslovljen, Božanski dahu,
što me danas održavaš na životu i uza me
ostaješ u svemu što se događa.
Budi blagoslovljen, današnji dane,
da te živim pozorno i sa strahopoštovanjem,
kako je Bog predvidio i hoće. 80ba1ef8a888994d940d994f41ec44b3

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam