BOŽANSKO SVJETLO ZA SVE

Noćas ću upaliti svjetiljku svoju
Na žaru zvijezde betlehemske
Požurit ću na rub uzavrela grada
Izdvojiti se iz buke i svratišta pretrpanih Noćas ću očistiti pećinu svoga srca
U jasle položiti nove i svježe misli
I naći ću svoga magarca i vola
Vrijeme je da se nađemo u jednoj dobroti Noćas ću društvo praviti svima
I nek’ moje društvo rubni budu
I bit ću s onima od kojih smo digli ruke
I oni sami od sebe – misleći da i Bog tako čini
Noćas ću biti jedno s onima koji se kriju Bilo od sebe i svoga straha, bilo od ljudi i njihove zloće
I povjerovat ću da ima nade za svakoga
I da se Bog među nama svima rađa
Nema nerješivih problema ni drama,starry-night-advent-star-featured-w740x493 nema očaja, srama ni straha, nema uzmaka ni bjegova
U običnostima naših života prepoznat ćemo Snop božanskoga svjetla kako tiho na nas pada

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam