BOG VJERUJE U MENE

Bog je neizreciv, šutljiv, ali On je moj Bog.
Od Njega dolazim, k Njemu idem.
On je cilj moga života. Njemu ne mogu umaknuti,
od Njega ne mogu pobjeći. Moram uvijek razmišljati
o svome podrijetlu i svome cilju – moram misliti i
na činjenicu da me Bog ljubi. On se sa mnom
susreće pozivajući me, a ja se susrećem s Njim
odgovarajući mu. Vjerujem u ovoga Boga.
Doživljavam ga samo “djelomično” .
On je više od mog iskustva. Ali sigurno znam:
On me je stavio u svoje srce. Gleda me, živi sa mnom,
ljubi me. Povezan je sa mnom u radosti i trpljenju.
Surađuje sa mnom u mome ostvarenju.

Bog me prihvaća i ljubi kao što ljub svoga Sina.
Vjerujem u Boga – jer On vjeruje u mene.
314261

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam