BOG SE OHOLIMA PROTIVI, A PONIZNIMA DAJE MILOST

Oholice su kao napuhani baloni. Izvana u krasnoj boji, možda i oslikani,
a iznutra ništa. Oholost je prvi od sedam glavnih grijeha. Oholost je grijeh
koji se direktno Bogu protivi. Oholica bi, kad bi to bilo moguće, zauzeo i
Božje prijestolje. I prvi ljudi su, nagovoreni od đavla, poželjeli biti „kao Bog”.
Poniznost je pak krepost koju Bog prizna. Ponizan čovjek misli o sebi pravu
istinu – ono što jest.
Ponizan čovjek misli i o Bogu pravo – ono što Bog jest. Na poniznosti,
kaže poslovica, rastu ruže bez trnja, a na oholima raste trnje mjesto ruža.

Procijenimo sami što je pred Božjim očima vrjednije
pa takvi budimo – ne oholice nego ponizni ljudi.neimenovano

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam