BLAŽENA DJEVICA MARIJA OD KRUNICE

Blažena Djevica Marija od Krunice zapravo je spomen na pobjedu
kršćanske vojske nad Turcima 7. listopada 1571. godine kod
Lepanta. Papa Pio V. pozvao je vjernike katolike da mole krunicu
i tako pospješe zagovor BDM te je pobjedu pripisao Marijinoj pomoći.
Ovaj je blagdan prigoda da se upoznaju različiti vidici koji se odnose
na molitvu krunice. Po uzoru na 150 psalama pobožnici dođoše da
po tom uzoru mole 150 Zdravomarija. Da molitva ne bude šablonska,
počeli su se razmatrati otajstva Isusova i Marijina života. Tradicionalna
su otajstva: radosna, žalosna i slavna, a papa Ivan Pavao II. je dodao i
“otajstva svijetla”, kako bi se Gospodinov život vidio i u njegovu djelovanja.
Krunica se uobičajila moliti ne samo osobno ili privatno, nego zajednički
i javno. Zajednička se krunica moli po crkvama najviše u svibnju i listopadu.
Za razumijevanje i pobožnije moljenje krunice papa Ivan Pavao II. je
izdao apostolsko pismo “Krunica Djevice Marija” 2002. godine. our-lady-of-the-rosary1

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam