BLAGOSLOVI GOSPODINE NEPRIJATELJE MOJE

Blagoslovi neprijatelje moje, Gospode. I ja ih blagoslivljam i ne kunem.
Neprijatelji su me više gurnuli Tebi u naručje nego prijatelji.
Prijatelji su me vezivali za zemlju, neprijatelji su me driješili od zemlje,
i rušili sva moja nadanja u zemlju.
Ovi su me učinili strancem u zemaljskim carstvima, i nepotrebnim stanovnikom zemlje.
Kao što gonjena zvijer nađe sigurnije sklonište nego li negonjena,
tako sam i ja, gonjen neprijateljima, našao najsigurnije sklonište,
sakrivši se pod Tvoj šator, gdje ni prijatelji ni neprijatelji
ne mogu pogubiti dušu moju.

Blagoslovi neprijatelje moje, Gospode. I ja ih blagoslivljam, i ne kunem.
Oni su mjesto mene ispovjedili grijehe moje pred svijetom.
Oni su me šibali, kad sam se ja ustezao šibati sama sebe.
Oni su me mučili onda, kad sam ja bježao od muka.
Oni su me ružili onda, kad sam ja sam sebi laskao.
Oni su me pljuvali onda, kada sam se ja gordio sobom.

Blagoslovi neprijatelje moje, Gospode. I ja ih blagoslivljam, i ne kunem.
Kad sam se ja pravio mudrim, oni su me nazivali ludim.
Kad sam se pravio moćnim, oni su mi se smijali kao kepecu.
Kad sam htio voditi ljude, oni su me gurali u pozadinu.
Kad sam žurio da se obogatim, oni su me stukali gvozdenom rukom.
Kad sam mislio mirno spavati, oni su me budili iz sna.
Kad sam zidao dom za dug i spokojan život, oni su ga rušili i izgonili me van.
Zaista, neprijatelji su me odriješili od svijeta i produžili ruke moje do Tvoga skuta.

Blagoslovi neprijatelje moje, Gospode. I ja ih blagoslivljam, i ne kunem.
Blagoslovi ih i umnoži ih; umnoži ih i još više ih ogorči protiv mene —
da bi moj bijeg k Tebi bio bespovratan;
da bi se nada u ljude iskidala sva kao paučina;
da bi smirenje potpuno zakraljevalo u duši mojoj;
da bi srce moje postalo grobom moja dva zla blizanca: gordosti i gnjeva;
da bi sve svoje blago sabrao na nebu;
ah, da bi se jednom oslobodio samoobmane, koja me je i zaplela
u strašnu mrežu varljiva života.

Neprijatelji su me naučili da znam, — što malo ko zna —
da čovjek nema neprijatelja u svijetu izvan sebe.
Samo onaj mrzi neprijatelje, tko ne zna, da neprijatelji nisu neprijatelji
no surovi prijatelji.
Zaista teško mi je reći, tko mi je učinio više dobra
i tko više zla u ovome svijetu: prijatelji ili neprijatelji.

Zato blagoslovi, Gospode, i prijatelje i neprijatelje moje.
Rob kune neprijatelje, jer ne zna. A sin ih blagoslivlja, jer zna.
Jer zna sin, da mu se neprijatelji ne mogu dotaći života.
Zato slobodno korača između njih i moli se Bogu za njih;
Blagoslovi neprijatelje moje, Gospode. I ja ih blagoslivljam, i ne kunem.

Young beautiful girl emotionally prays to the god of a wind

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam