BLAGOSLOVI BOŽE OVAJ DAN

Zahvaljujem ti Bože moj i Oče moj na još jednom poklonjenom danu, što sam dobro spavao i radostan se probudio, da te mogu Hvaliti i Slaviti. Blagoslovi Stvorče sve moje prijatelje, obitelj, rodbinu, susjede, poznanike i sve ljude dobre volje. Molim te Oče blagoslovi i one koji mi ne misle dobro i budi milostiv prema njima, jer možda sam ih ja nečime izazvao te su takovi, možda sam ih nehotice povrijedio.  Bože moj podari svoje milosrđe ozdravljenja svim onima koji su bolesni, zatočeni, pogođeni raznim nedaćama i zlom koje obilazi svijetom. Isuse Kriste stavi svoje probodene ruke na sve one koji trpe u bolesti i ako ne mogu ozdraviti da njihova bol bude bar podnošljiva. Marijo naša Majko zaogrni nas svojim plaštem ljubavi i brani od svakog zla, jer ti si naša Majka naša nada i naše ufanje kod Gospodina.images

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam