BISER LJUDSKE POVIJESTI

Ma što radili, živjeli ili umirali, pripadamo Isusu. On je život, On je put do Oca, On je naša sloboda i naš mir.

Zapravo, sloboda je Isus, pravednost je Isus, vjernost je Isus, čovjekoljubivost je On. Kako da ostavim Isusa, kad bez Njega ne mogu biti čovjekoljubiv. Kako da ne budem čovjekoljubiv, kad time ne gubim Isusa. On je biser ljudske povijesti, za Njega se isplati sve prodati i imati život.maxresdefault

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam