Vjera u Isusa Krista i ponizan stav dovoljni su da svatko bude opravdan i spašen.

Komentari :
Close
Podrzite nas
Svojim lajkom sirite ljubav i dobrotu. Hvala vam